Parlementaire tussenkomsten

AA
Mensenrechten in de wereld in 2012 en het EU-beleid ter zake - stemverklaring

De Raad brengt naar gewoonte een jaarverslag uit over de EU-activiteiten op het vlak van mensenrechten en democratie ten aanzien van derde landen en in multilaterale fora. Het Europees Parlement maakt hiervan gebruik om aanbevelingen te doen voor het mensenrechtenbeleid van de EU. Het verslag van het Parlement bevat een aantal bepalingen die zijn ingebracht door de Groenen. Zo werden de verwijzingen naar LGBT-rechten aanzienlijk versterkt. Ook kwam er in het verslag meer aandacht voor gendergelijkheid, handelsaspecten, bedrijven en mensenrechten, coherentie tussen het binnenlands en het buitenlands beleid van de EU, de strijd tegen internationale straffeloosheid en economische, sociale en culturele rechten.

De EU wordt ook opgeroepen om een positie in te nemen over bewapende drones, klokkenluiders en onderzoeksjournalisten op te nemen in het EU-beleid rond mensenrechtenactivisten en mensenrechten op te nemen in vrijhandels- en investeringsverdragen. Ook wil het verslag een grotere rol voor het Europees Parlement in het EU-mensenrechtenbeleid en meer aandacht voor mensenrechten binnen het functioneren van het Parlement zelf.

Gezien de vele belangrijke mensenrechtenkwesties die erin worden aangekaart, heb ik heb dus met overtuiging voor dit verslag gestemd. Ik betreur evenwel dat de amendementen van de Groenen over problemen in verband met het Europese migratiebeleid niet zijn aangenomen.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?