Parlementaire tussenkomsten

AA
Logistiek in de EU en multimodaal vervoer in de nieuwe TEN-T-corridors - stemverklaring

Dit initiatiefrapport streeft naar een efficiënt en duurzaam goederenvervoer in Europa, waarbij verschillende vormen van transport in de transportketen geïntegreerd worden. Een nieuwe EU-strategie voor de logistiek achter die efficiëntere integratie van vervoerswijzen is hoognodig, net zoals het upgraden van de bestaande infrastructuur.
Het rapport verwijst dankzij groene amendementen terecht naar meer steun voor de spoorwegindustrie, meer en betere treinverbindingen naar industriële sites, groener vrachtvervoer in steden en het vervangen van een deel van het reguliere vervoer over de weg door andere, meer duurzame vormen van transport zoals langs het spoor of via duurzame waterwegen. Het is niet de bedoeling dat waterwegen nodeloos verbreed worden ten koste van natuur, of dat grote vervuilende schepen het transport langs de weg zouden vervangen. Deze meer duurzame vormen van transport kunnen 30% vertegenwoordigen tegen 2030 en zelfs 50% tegen 2050. Verder is de suggestie om betere opleidings- en arbeidsvoorwaarden te creëren om nieuwe vakmensen aan te trekken een belangrijk punt in dit rapport. Ook voor de digitalisering - en voor de vereenvoudiging van het wetgevend kader hierrond - is er oog. Aangezien bovenstaande elementen in het rapport zijn opgenomen, stemde ik voor.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?