Parlementaire tussenkomsten

AA
Levensmiddelen- en diervoederwetgeving, voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen - Diergezondheid - Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten - debat

Eerste tussenkomst

Ik concentreer mij liever op het onderdeel "officiële controles". Het is essentieel dat controles onafhankelijk gebeuren en dat de eindcontrole gebeurt door de overheid. Zelfcontrole is een goede zaak, het mag aangemoedigd worden in de sector, maar het is de eindtaak van de overheid te zorgen voor een stok achter de deur.

Laat wij even terugblikken naar het verleden. Zowat elk voedselschandaal ontstond daar waar ofwel de overheid slecht georganiseerd was, ofwel de officiële controles onderhevig waren aan een logica van hebzucht en van geldgewin ten koste van alles of waar handelsbelangen belangrijker werden geacht dan de belangen van de volksgezondheid. Sterke en onafhankelijke overheidscontrole is cruciaal.

Wat de vleessector betreft is ook de rol van de officiële dierenarts cruciaal. Controles, eventueel door technici, moeten onder zijn of haar gezag plaatsvinden.

Ik betreur ten slotte dat het goede Commissievoorstel dat lidstaten de mogelijkheid gaf bij overtreding man en paard te noemen (te namen en te shamen) werd afgezwakt. Wat mij betreft is dit het enige minpuntje in het overigens voortreffelijke verslag dat onder leiding van collega Perelló Rodríguez tot stand is gebracht. Dank daarvoor.

Meer info

* * *

Tweede tussenkomst

Ik wil een voorstel doen voor een mondeling amendement op de amendementen 314 en 316 die zijn ingediend door leden van de Commissie AGRI en de EVP. Dit houdt in dat wij na de zin "including on form processing" de volgende zinsnede toevoegen: "provided that the respective operator produces for short supply chains only, as defined in article 2.1 m) of Regulation 1305/2013" .

Ik vraag toestemming om dit mondeling amendement in stemming te brengen.

Meer info


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?