Parlementaire tussenkomsten

AA
Kwijting 2011: Europese Raad en Raad - debat

Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik zeggen dat ik heel blij ben dat de Raad aanwezig is bij dit debat. Het is wel eens anders geweest. Dus dank daarvoor.

Maar in iedere democratie, in iedere serieuze democratie, moet het toch zo zijn dat de belastingbetalers, dat de publieke opinie en dat zeker de verantwoordelijke parlementsleden inzage krijgen in en dat hen verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven met het geld dat door de belastingbetaler is betaald.

Er loopt nu al meer dan drie jaar een conflict tussen de Raad en het Europees Parlement. Dit is écht geen gezonde situatie. Wij krijgen van de Raad gewoonweg onvoldoende info over het gebruik van de begroting. En het gaat om veel geld. Het gaat tenslotte om bijna een half miljard euro, om 500 miljoen euro.

We kunnen dus geen kwijting verlenen. We kunnen geen attest van goed bestuur afgeven zolang we niet ook beschikken over de documenten waaruit blijkt dat dat geld ook goed besteed is.

Er zijn talloze vragen. Er is de opmerking van de Rekenkamer, die zegt dat er problemen zijn geweest bij de aanbestedingsprocedure van de schoonmaakdiensten. Er zijn opmerkingen gemaakt over de tekortkomingen inzake selectie- en gunningscriteria. Dit is het eerste punt.

Tweede punt: er is toch een nieuwe situatie sinds het Verdrag van Lissabon. We hebben niet alleen de begroting van de Raad van Ministers, we hebben ook de begroting van de Europese Raad. Er zijn taken bijgekomen en eigenlijk zouden die twee begrotingen apart onder de loep genomen moeten kunnen worden. Maar dat kunnen we niet.

Derde punt: — het is eerder al gezegd in het debat — het dossier van de Résidence Palace. Daar zijn heel veel vragen over. Waar komen de betalingen vandaan? Waar komt dat geld vandaan? Welke betalingen zijn er reeds verricht? Wat zijn de betalingen die nog gepland moeten worden en die nog verricht moeten worden?

Ten slotte, het befaamde Ei van de Europese Raad, dat gebouw dat neergezet wordt naast de Résidence Palace, dat straks het hoofdkwartier wordt van de voorzitter van de Europese Raad. Daar zijn héél veel vragen over. Dat zou meer dan 320 miljoen euro gaan kosten. Als Parlement willen wij dat daar verantwoording voor wordt afgelegd.

Dít is onze taak als kwijtingsautoriteit. Ik zou de Raad dus willen oproepen om de informatie die wij vragen dan ook aan ons te bezorgen.

Meer informatie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?