Parlementaire tussenkomsten

AA
Kunststofafval in het milieu - stemverklaring

Ik steun met volle overtuiging het verslag van collega Prodi dat een aantal voorstellen doet om het probleem van kunststofafval in ons leefmilieu aan te pakken. De wereldwijde productie van plastic is de laatste decennia enorm gestegen. Terwijl de productie in 1950 op 1,5 miljoen ton lag, is die ondertussen opgelopen tot 245 miljoen ton in 2008, waarvan 60 miljoen ton in Europa. Kunststofafval bevat veelal gevaarlijke, verontreinigende stoffen. Het kan honderden jaren in het leefmilieu aanwezig blijven en heeft een negatieve impact op ons ecosysteem en onze voedselketen. Van de 25 miljoen plastic afval geproduceerd in 2008 werd 50% onder de grond gestopt, 30% verbrand en 20% gerecycleerd. Er is dus nog werk aan de winkel. Het stemt me dan ook tevreden dat het verslag bindende doelstellingen voorop stelt voor het verzamelen, sorteren en recycleren van plastic afval, alsook dat er wordt gekeken naar het uitbannen van gevaarlijke stoffen uit zowel gerecycleerd plastic als nieuwe producten. Daarnaast wordt afvalverbranding ontmoedigd, zal de verpakkingsrichtlijn herbekeken worden en wordt er gewerkt aan een radicale vermindering en uitfasering van wegwerpzakjes. Deze aanpak verdient onze steun.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?