Parlementaire tussenkomsten

AA
Kroatisch lid van de Rekenkamer - debat

Er is blijkbaar, zo blijkt uit het antwoord, een niet-aanvalspact tussen lidstaten. Degene die door een lidstaat wordt voorgedragen wordt benoemd. En het volstaat niet, mijnheer de Raadsvoorzitter, om te zeggen: "wij hoeven alleen maar aan artikel 286 van het Verdrag van de Europese Unie te voldoen".

De man of de vrouw die benoemd wordt en lid van de Rekenkamer wordt, moet met het Europees Parlement samenwerken. De Rekenkamer is dé instelling bij uitstek, een werkinstrument voor ons en een bron van informatie voor ons anti-fraudewerk, om ervoor te zorgen dat die honderdveertig miljard euro per jaar die de belastingbetaler ophoest, goed worden besteed. Daarvoor hebben wij een goed werkende Rekenkamer nodig.

En als er dan kandidaten worden voorgedragen, zoals de Kroatische kandidaat, die ons gewoonweg komt voorliegen en ons belooft dat hij geen kandidaat zal zijn als hij geen steun in het Parlement heeft, om vervolgens tóch benoemd te worden en zijn belofte niet na te komen, dan is er sprake van een vertrouwensbreuk. Ik vind dat de Raad erop moet toezien dat zo'n vertrouwensbreuk niet kan ontstaan. U heeft ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van de Europese burger, ten aanzien van de belastingbetaler, u moet ervoor zorgen dat er mensen benoemd worden die voldoende integriteit tentoonspreiden, die hun ambt echt waardig zijn. En daar blijft u, Raad van 28 lidstaten, ernstig in gebreke!

Meer informatie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?