Parlementaire tussenkomsten

AA
Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen - stemverklaring

Teveel Europarlementariërs hebben gebogen voor ongekende druk van de traditionele industrie. Ze geven liever miljarden aan publiek geld weg, dan dat ze opstaan tegen de lobbyisten die hun deur plat liepen. Daarmee wordt het klimaat en de maatschappij geschaad.
Er lag een voorstel op tafel om de cementsector niet langer gratis emissierechten te geven, maar ze in plaats daarvan te beschermen door importeurs emissierechten te laten kopen aan de EU-grens. De sector verdiende de afgelopen jaren miljarden aan gratis rechten. Met dit voorstel zou de vervuiler betalen zonder dat zijn concurrentiepositie in gevaar kwam. De industriële lobby tegen het voorstel was enorm. De industrie wil de ‘subsidie’ behouden die ze nooit hadden mogen krijgen. Dat is ze gelukt. Zeer teleurstellend. De leden van de EVP, de Europese Vervuilingspartij, heulden mee met deze lobby. Ze zorgden ervoor dat het ETS-systeem helemaal uitgehold wordt en dat de prijs van een ton uitstoot CO2 absoluut onder de marktprijs blijft. Die is nu nauwelijks 5 euro voor de uitstoot van een ton CO2: ontoereikend om innovatie te stimuleren. Daarvoor is minstens 40 euro per ton nodig. Een grondige herziening is vereist. Een goed functionerend ETS is cruciaal, willen we de klimaatbeloften van Parijs realiseren.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?