Parlementaire tussenkomsten

AA
Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd (debat)

Dit stukje voedselwetgeving kent een heel lange voorgeschiedenis. Een eerdere derde lezing in het novel food dossier mislukte gewoon door de stugge houding van de Commissie in dezen. De Commissie - laat ons dat maar eerlijk zeggen - heeft veel te lang gewacht met deze voorstellen, die veel te laat ingediend en bovendien in twee stukken gesplitst, twee richtlijnen waarvan de tweede richtlijn eigenlijk werd ingediend met een juridische grondslag die wij alleen maar schandalig kunnen noemen. We konden alleen maar instemmen en de lidstaten moesten met unanimiteit beslissen.

Wij weten dat sommigen binnen de Commissie Barroso eigenlijk met een sterker voorstel wilden komen. Ook Tonio Borg wilde dat, maar dat is verhinderd door een aantal commissarissen, onder meer door de Belgische commissaris van Handel, onder druk van de TTIP-context. Ik ben erg blij met het voorstel dat nu voorligt. Ik denk dat wij een zeer duidelijk signaal uitsturen naar de lidstaten en naar de Europese Commissie. Het is heel goed dat wij van die twee voorstellen voor een richtlijn één verordening maken. Het Parlement wil een duidelijk verbod op het klonen van dieren voor voedselproductie. Wij willen ook geen invoer of verkoop van gekloonde dieren en de belangrijkste boodschap is wellicht dat dit Parlement een verbod wil op het vermarkten van voedsel van kloondieren en inderdaad, mijnheer Andriukaitis, van hun afstammelingen.

Wat zijn de redenen daarvoor? Ze zijn in het debat al genoemd. Klonen heeft een desastreus effect op dierenwelzijn, leidt tot grotere sterfte, meer kans op ziekten, genetische afwijkingen. Bovendien houdt klonen op termijn een gevaar in voor de genetische diversiteit en zoals gezegd wil de Europese consument ook niet van dit soort voedsel weten. Ik hoop dus straks op een erg overtuigende meerderheid. Ik denk dat de democratie hier moet primeren op kortetermijnbelang. Democratie moet primeren op handelsbelang. Democratie moet primeren op dierenmishandeling.

Ik hoop dat het Parlement dit voorstel met een heel grote meerderheid zal goedkeuren, zodat wij de onderhandelingen met de lidstaten op een duidelijke en sterke manier met veel troeven in de hand kunnen afsluiten.

[De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag (artikel 162, lid 8, van het Reglement)]

blauwe kaart"-antwoord . – Ik denk dat als we in een eerste lezing een dossier behandelen en als groep van rapporteurs en schaduwrapporteurs proberen een stelling in te nemen, wij altijd de best mogelijke uitgangspositie moeten aangeven. Dat is wat wij nu op dit moment in dit Parlement proberen te doen. Het is altijd de overtuiging geweest van mijn fractie dat een totaalverbod, niet alleen op het klonen van dieren, maar ook op het vermarkten van vlees, én op voedsel van gekloonde dieren en hun afstammelingen, de beste aanpak is om inderdaad de consument gerust te stellen en dierenmishandeling tegen te gaan.

[De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag (artikel 162, lid 8 van het Reglement)]

"blauwe kaart"-antwoord . Het klopt inderdaad dat tegen de achtergrond van dit dossier de TTIP-onderhandelingen spelen. Dat is bewezen, toen de vorige Commissie, de Commissie Barroso, dit dossier voorbereidde en uit goede winden die ons de totstandkoming van dat stukje wetgeving hebben uitgelegd, weten we dat commissaris Borg eigenlijk veel verder wilde gaan dan de voorstellen die uiteindelijk zijn ingediend.

Het is inderdaad commissaris De Gucht, de Belgische commissaris van Handel, die met een aantal andere commissarissen heeft ingegrepen in de vergadering van de 28 commissarissen. Zo zijn wij tot een zwakker stukje wetgeving gekomen. Ik geloof dat wij met een sterke houding hier van dit Parlement ervoor kunnen zorgen dat de Commissie uiteindelijk zal moeten toegeven aan de democratie.

Link naar het rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?