Parlementaire tussenkomsten

AA
Juiste toepassing van douane- en landbouwvoorschriften - stemverklaring

OLAF, het fraudebestrijdingsbureau van de Unie, stelt regelmatig vast dat zowel de lidstaten als de Europese Commissie veel inkomsten verliezen door smokkel van alcohol en sigaretten. Die worden bijvoorbeeld eerst uitgevoerd naar derde landen en later weer ingevoerd, waardoor belastingontduiking mogelijk is.

Bij de onderhandelingen met de Raad was vooral de EVP gekant tegen het opnemen van exportdata onder het mom van 'bedrijfsgeheimen'. Ook hebben douaneagenten momenteel weinig instrumenten om te achterhalen of de oorsprong van de goederen zoals aangegeven daadwerkelijk overeenkomt met de effectieve route van containers. Visuele controles en het checken van documenten zijn immers beperkt.

Dit verslag in tweede lezing biedt volgens mij een solide basis om strenger op te treden tegen deze douane-gerelateerde fraude, mét oog voor de bescherming van de privacy. Door in de vorm van een Europese gegevensbank een registratiesysteem op te zetten van producten die onder accijnzen vallen en door de bewakingssystemen aan de grens te verbeteren, kunnen verloren belastinginkomsten tot een minimum worden beperkt.

Deze nieuwe wetgeving helpt de samenwerking tussen de douanediensten te verbeteren zonder de administratieve last te verhogen. Tegelijk is de consument beter beschermd, doordat minder nepproducten Europa kunnen binnenkomen. Ik stemde daarom voor deze verordening.

Link naar het rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?