Parlementaire tussenkomsten

AA
Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 - stemverklaring

Het Europees Parlement wil het jaarverslag van de Raad rond Europese activiteiten op gebied van democratie en mensenrechten in derde wereldlanden gebruiken om een noodzakelijk debat rond het algemene Europese mensenrechtenbeleid te realiseren.

Het goedgekeurde verslag is een moeilijk leesbaar en dik werkstuk geworden. Maar gelukkig is het gekruid met een sterk progressieve toets door de vele groene punten die zijn opgenomen. Het verslag is dan ook veel ambitieuzer dan voorgaande jaren. De Groenen willen met hun aanbevelingen aantonen dat we uit de illusie moeten ontwaken dat mensenrechten wereldwijd gerespecteerd worden. De stijging in geweld en intimidatie ten aanzien van verdedigers van mensenrechten is hier jammer genoeg slechts één voorbeeld van. Cruciaal is dat het EP mevrouw Mogherini, Vice-Voorzitter/Hoge Vertegenwoordiger Buitenlands Beleid, verzoekt een EU-wapenembargo uit te vaardigen tegen landen die beschuldigd worden van mensenrechtenschendingen. Erg innovatief in het verslag is ook het feit dat voor de allereerste keer een hoofdstuk over de rechten van ouderen opgenomen werd. Dit is een erg goed verslag. Ik stemde dan ook voor.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?