Parlementaire tussenkomsten

AA
Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank (debat)

Ik wil mijn tussenkomst beperken tot de strijd tegen belastingfraude en belastingontwijking. Het verslag van collega Pirinski bevat daartoe een hele reeks schitterende aanbevelingen, onder meer de aanbeveling aan de Europese Investeringsbank om de kwaliteit van de informatie over de uiteindelijke begunstigden te verbeteren. Er is ook een zeer uitdrukkelijke vraag van het Parlement en de Commissie begrotingscontrole aan de EIB om op een doeltreffender wijze te voorkomen dat er transacties plaatsvinden met financiële tussenpersonen die een negatieve score hebben op het gebied van transparantie, fraude, corruptie, georganiseerde misdaad, witwassen van geld en activiteiten die schadelijke sociale en milieugevolgen hebben.

Welnu, mijnheer Hoyer: wat zult u doen met die aanbevelingen? Neemt u die ter harte? Wat zult u doen om ervoor te zorgen dat in het komende jaar deze aanbevelingen ook ter harte worden genomen? Ik dank u.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?