Parlementaire tussenkomsten

AA
Israël-Palestina na de oorlog in Gaza en de rol van de EU - stemverklaring

Ik stemde tegen de gezamenlijke ontwerpresolutie over Israël en Palestina na de Gazaoorlog en de rol van de EU. Dit is een zwakke, bevooroordeelde en feitelijk onjuiste tekst.

Er is onduidelijkheid over de rol van de EU in dit conflict. Er wordt niet eens geopperd dat de EU een actievere rol zou moeten spelen. Er staat in de tekst geen enkele verwijzing naar de disproportionaliteit in het gebruik van geweld en de gevallen slachtoffers tussen Israël en Palestina. Er wordt niets gezegd over de falende vredesgesprekken (april 2014) en de doelbewuste sabotage van het vredesproces door Israël. Er komt evenmin een verwijzing voor naar de tekortkomingen door Israël bij de wapenstilstand: het grensoverschrijdend verkeer wordt verder beknot, de visserijzone wordt niet uitgebreid, er is geen regelmatige opening van de grensovergang bij Rafah. Niets wordt gezegd over de dubieuze rol van Egypte en de vaststelling dat de tweede ronde gesprekken in Caïro wellicht niet zal plaatsvinden. Evenmin wordt verwezen naar de verantwoordelijkheid van de VN. Erg is dat er geen enkele verwijzing of veroordeling is van de zoveelste landroof op de Westelijke Jordaanoever, de grootste van de voorbije 30 jaar. Er staan zeer veel feitelijke fouten in de resolutie, lees daarvoor de paragrafen 2 en 5. Dit is knoeiwerk.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?