Parlementaire tussenkomsten

AA
Institutionele hervorming van Europa - stemverklaring

Europa is in crisis. Het euroscepticisme groeit. Steeds meer mensen plooien terug op een eng-nationalistisch en protectionistisch gedachtengoed. Toch kunnen we de financieel-economische crisis, de migratie- en vluchtelingenproblematiek, de ecologische uitdagingen en het terrorisme alleen succesvol aan door een Europese aanpak. Het is goed dat het EP nadenkt over de toekomst van Europa.
Akkoord dat een “Europa à la carte” waarbij de lidstaten enkel meewerken aan die onderdelen van Europees beleid als het hen uitkomt, niet wenselijk is. Akkoord ook met de aanbeveling de Europese Commissie af te slanken tot minder leden met 1 voorzitter en 2 vice-voorzitters verantwoordelijk voor Buitenlandse Zaken en Financiën. Helemaal akkoord met het stopzetten van de maandelijkse verhuis van het EP naar Straatsburg. Ja dus aan 1 zetel voor het EP.
Maar de toekomst van Europa zal niet staan of vallen met het sleutelen aan structuren. We zullen de burgers alleen voor Europa kunnen winnen met concreet beleid en overtuigende resultaten. Cruciaal daarbij is dat we af moeten van het sluipend gif dat alle politieke beslissingen perverteert. We moeten gaan voor een ander Europa, een Europa van Mens en Milieu, weg van Markt en Munt. Gedaan dus met de neoliberale uitgangspunten van elk beleid.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?