Parlementaire tussenkomsten

AA
Illegaal hout uit Congo en Kameroen aan banden gelegd - Stemverklaring

Bart Staes geeft uitleg bij zijn stemgedrag over de Resoluties bij de vrijwillige partnerschapsakoorden tussen de EU en resp. Congo en Kameroen.

"In het kader van FLEGT zijn exporterende landen van tropisch hardhout begonnen aan de opmaak van Vrijwillige partnerschapsakkoorden (VPAs) met de EU zodat de traceerbaarheid en de wettelijkheid van het hout gewaarborgd is. Ook onafhankelijke verificatieprocedures worden in deze akkoorden vastgelegd. Ze bieden daardoor een basis voor bosbeheer en bosexploitatie.

Dat de Commissie zeer goede akkoorden afsloot met Kameroen en Congo-Brazaville, kan ik alleen maar toejuichen. Ze vormen zo een goede basis voor toekomstige VPAs zoals met enkele Aziatische landen en DRCongo.

Belangrijk voor de groenen is ook dat de Commissie zich ertoe engageert om binnen de zes maanden na aanvang van het vrijwillig partnerschapsakkoord verslag uit te brengen over de maatregelen die zijn genomen om een permanente dialoog tussen de belanghebbenden en de civiele samenleving, waaronder de plaatselijke en inheemse bevolking, mogelijk te maken en te onderhouden. Overexploitatie van bossen bedreigt niet alleen de plaatselijke bevolking, maar ook de fauna en flora, en de biodiversiteit. Massale ontbossing die leidt tot een sterkere opwarming van de aarde, wordt met deze akkoorden teruggedrongen."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?