Parlementaire tussenkomsten

AA
IAO-Verdrag betreffende gedwongen arbeid - stemverklaring

Het voorstel machtigt lidstaten ertoe om, in het belang van de EU die delen van het 2014 Protocol die onder EU bevoegdheid vallen, te ratificeren en actie te ondernemen tegen eind 2016. De EU zelf kan dit niet doen, aangezien enkel staten het Verdrag over gedwongen arbeid kunnen ratificeren. Dit Verdrag is een van de acht fundamentele verdragen van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) die samen de fundamentele internationale arbeidsnormen vormen en wordt beschouwd als een instrument inzake de mensenrechten. Het Verdrag (1930) doet een beroep op de lidstaten om het gebruik van gedwongen arbeid zo snel mogelijk uit te bannen en strafbaar te stellen. Meer dan 80 jaar later schat de IAO dat er wereldwijd minstens 20,9 miljoen mensen het slachtoffer zijn van gedwongen arbeid. Het protocol van 2014 wil hiaten in de uitvoering aanpakken en vooruitgang boeken bij de preventie van op arbeidsuitbuiting gerichte mensenhandel en bij de bescherming en schadeloosstelling van slachtoffers van gedwongen arbeid. De ratificatie van dit protocol is een belangrijke stap in de bestrijding van mensenhandel en het waarborgen van de rechten van slachtoffers in heel Europa en dit rapport laat lidstaten toe om dit te doen. Daarom stemde ik voor.

 

Ga naar het volledige rapport.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?