Parlementaire tussenkomsten

AA
Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit - stemverklaring

Het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten publiceerde in 2013 de resultaten van een enquête gehouden onder LGBT-personen (lesbisch, homo- en biseksuelen, transgender en intersex personen). Volgens de enquête voelde 47% van de LGBT-mensen zich gediscrimineerd of lastig gevallen in het voorbije jaar; 26% werd aangevallen of bedreigd met geweld omwille van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit; maar 10% voelt zich zelfverzekerd genoeg om discriminatie aan te geven bij de politie en maar 22% rapporteert geweld; 32% wordt gediscrimineerd bij huisvesting, onderwijs of in de gezondheidszorg, en op het gebied van goederen of diensten; en 20% wordt gediscrimineerd in de beroepswereld.

Dit zijn verontrustende cijfers en nog maar een indicatie van wat er allemaal fout loopt. Sinds 2011 heeft het Europees Parlement al een tiental keer aan de Europese Commissie gevraagd om een stappenplan te produceren tegen homofobie en discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Het verslag-Lunacek, waarover vandaag gestemd is, stelt net zo’n omvattend stappenplan voor waarbij rekening gehouden wordt met het subsidiariteitsbeginsel en er gewerkt zal worden met de open coördinatiemethode. Dit is een eerste belangrijke stap in de goede richting en daarom stemde ik voor dit rapport.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?