Parlementaire tussenkomsten

AA
Hoe zal de Commissie de verplichtingen nakomen van het arrest in de zaak T-521/14 Zweden/Europese Commissie (verplichting om criteria vast te stellen voor hormoonontregelende stoffen)? | debat

De heisa rond de criteria, het uitstel en de veroordeling, die heeft natuurlijk alles te maken met het gelobby van de chemische industrie. Een deel van de controverse in deze discussie is het argument van de industrie om potentie in te brengen als een van de criteria. Dat is een perfide politiek trucje om eigenlijk te zeggen: alleen díe hormoonverstoorders die het meest potent zijn, die het sterkst zijn, die kunnen we in aanmerking nemen.

Commissaris, ik heb hier twee flesjes, een flesje Poire Williams eau de vie uit Frankrijk, 43 graden. Ik heb hier een flesje Belgisch bier, een Duvel, 8,5 graad alcohol. Zou u durven zeggen, mijnheer de commissaris, dat de Poire Williams alcohol is en het flesje Duvel niet? Welnu, dat is precies wat de industrie probeert te doen rond hormoonverstoorders. De hormoonverstoorders met de meeste potentie, de sterkste, díe zullen hormoonverstoorders worden en de andere niet. Commissaris, u weet dat wij vetorecht hebben op de criteria die u zult brengen. Ik waarschuw u, onze fractie zal het veto uitspreken over de criteria als daar potentie genoemd wordt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?