Parlementaire tussenkomsten

AA
Hoe kan het potentieel van kmo's optimaal worden benut? stemverklaring

Kmo’s bieden een coöperatief model dat gepromoot moet worden, aangezien het zijn duurzaamheid en veerkracht reeds heeft bewezen in de voorbije jaren. Behalve op het verbeteren van het concurrentievermogen van kmo’s, zoals eerder deze week behandeld, ligt in dit verslag de focus op de toegang tot financiering voor kmo’s volgens het “think small first”-principe, op het verlagen van de administratieve lasten en op de problemen met zwartwerk en de gunstigere behandeling van multinationals. Dit alles met het oog op het optimaal benutten van het potentieel van kmo’s met betrekking tot jobcreatie.

In het verslag wordt benadrukt dat afdoende werkgelegenheid en sociale bescherming verzekerd moeten worden om duurzame werkgelegenheid te garanderen. Ook moeilijkheden en onzekerheden bij het opstarten van een onderneming, in het bijzonder door jonge mensen, worden naar voren geschoven. Verder roept het verslag op om tekorten in vaardigheden aan te pakken, informeel leren te valideren en een betere samenwerking tussen werknemers en de onderwijssector te bewerkstelligen.

Het verslag is zeer evenwichtig en alle groene kwesties worden in aanmerking genomen: de groene economie, sociale en solidaire economie, jeugd, werkgelegenheid en sociale bescherming. Ik heb dan ook voor gestemd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?