Parlementaire tussenkomsten

AA
Hoe kan het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren? - stemverklaring

Waar de directe betalingen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) de boeren helpen en ondersteunen om actief te blijven, leiden ze ook tot meer concentratie, schaalvergroting in de bedrijfsvoering en tot een aantal super-industriële bedrijven die zeer sterk leunen op chemische input en monoculturen en amper werkgelegenheid creëren. Dit verslag vestigt daar de aandacht op. Tussen 2000 en 2012 verdwenen in Europa 4,8 miljoen banen in de sector. Kleine bedrijven zijn arbeidsintensiever, en toch zien we dat de middelen niet altijd rechtvaardig zijn verdeeld. In het verslag wordt ervoor gepleit om na 2020 meer voordelen toe te kennen aan kleine en middelgrote landbouwbedrijven. Nu ontvangt 13% van de bedrijven 74% van de middelen.

Verder moet de administratie rondom het GLB eenvoudiger, en moet de tweede pijler plattelandsontwikkeling versterken, zodat zo veel mogelijk banen kunnen worden gecreëerd. Diensten en infrastructuur op het platteland moeten degelijk zijn, zodat het voor mensen aantrekkelijk is daar te wonen en te werken. Oplossingen gaan richting korteketeninitiatieven, biologische landbouw, diversificatie – op het gebied van toerisme, productie van hernieuwbare energie of hoevewinkels – of investeringen in duurzame landbouwmodellen.

Tijdens de stemming zijn enkele sterke punten gesneuveld maar de hoofdboodschap blijft overeind, dus ik stemde voor.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?