Parlementaire tussenkomsten

AA
Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten

Het EP herhaalt zijn krachtige steun voor de tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict op basis van de grenzen van 1967, met Jeruzalem als de hoofdstad van beide staten, waarbij de veilige staat Israël en een onafhankelijke, democratische, aaneengesloten en levensvatbare staat Palestina zij aan zij leven in vrede en veiligheid op basis van het recht op zelfbeschikking en volledige eerbiediging van het internationaal recht. Ik pleit ervoor dat beide partijen zo spoedig mogelijk wezenlijke onderhandelingen hervatten om tot een rechtvaardige, duurzame en alomvattende vrede te komen. In die zin zou het goed zijn als beide partijen hun engagement ten aanzien van de tweestatenoplossing opnieuw uitspreken en zich aldus distantiëren van stemmen die deze oplossing verwerpen.
Het EP herinnert eraan dat nederzettingen illegaal zijn volgens het internationaal recht en benadrukt dat recente besluiten om nieuwe nederzettingen op te richten op de Westelijke Jordaanoever, om openbare aanbestedingen uit te schrijven voor bijna 2 000 wooneenheden in nederzettingen en om verder gelegen land op de Westelijke Jordaanoever tot "staatsland" te verklaren de vooruitzichten op een levensvatbare tweestatenoplossing ondermijnen. De Israëlische autoriteiten moeten dit beleid dan ook onmiddellijk stopzetten en terugdraaien.

Lees het hele verslag

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?