Parlementaire tussenkomsten

AA
Het pensioenfonds in het kwijtingsverslag van het Parlement - Tussenkomst in het debat

Ik ga mij deze keer beperken tot de begroting van het Parlement en mijn blijdschap uitspreken over het verslag van de heer Casaca, vooral over het hoofdstukje inzake het vrijwillig pensioenfonds. Wij hebben daarin een tiental paragrafen goedgekeurd en een aantal daarvan zijn oorspronkelijk amendementen van mijn hand die hier volgens mij nodig waren.

Wat er nu gebeurt met dat vrijwillig pensioenfonds is door de eurosceptici op de straatstenen gegooid. Terecht, want het is een schandaal! Het is onethisch wat er gebeurt en wij moeten daartegen optreden. Wij kunnen niet aanvaarden dat in tijden zoals deze parlementsleden eerder denken aan hun eigen inkomen dan aan het inkomen van de burgers. Samen met de heer Ferber wil ik zeggen: inderdaad, eurosceptici, jullie zitten daar, het zijn allemaal lege stoelen. Jullie hebben op geen enkele manier tijdens deze zittingsperiode geprobeerd op constructieve wijze enige bijdrage te leveren tot het wegwerken van fouten.

Ik zou de collega's willen vragen om heel uitdrukkelijk paragraaf 105 met betrekking tot het vrijwillig pensioenfonds goed te keuren. Deze zal ervoor zorgen dat het Bureau van dit Parlement ertoe gedwongen wordt om belastinggeld niet te gebruiken om het enorme tekort aan te vullen, want dit is niet verdedigbaar. Ik roep dus alle collega's op het verslag-Casaca grotendeels te steunen en goed te keuren. Ik heb een hoofdelijke stemming aangevraagd. Iedereen moet met de billen bloot!

Lees hier het volledige kwijtingsrapport 2007

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?