Parlementaire tussenkomsten

AA
Hervorming van de kieswet ⎮ stemverklaring

Ik heb bij deze stemming over het wetgevend initiatiefverslag over een uniform verkiezingssysteem voor de verkiezing van de leden van het EP een aantal keren tegen de meerderheid van mijn fractie gestemd. Ik verschil van mening over de noodzaak transnationale of pan-Europese lijsten te gebruiken om het Europa-gevoel bij dit soort verkiezingen te vergroten. Ik ken geen enkel federaal systeem waar transnationale lijsten bestaan. Verkozenen vertegenwoordigen in een Parlement hun kiesdistrict. Zelfs in de VS worden bij de verkiezing van de president de staten niet buiten beschouwing gelaten.

Pan-Europese lijsten zijn de droom van een elite die meent dat ze zo de bevolking meer Europa bijbrengt. Ze zijn het speeltje van mensen die zich als primus inter pares in het Parlement gedragen. Ze zorgen voor "showdemocratie". Ze zijn een ver-van-mijn-bedshow en dichten geenszins de kloof tussen de EU en de burger. Die kloof kan alleen gedicht worden door een sterker beleid, waarachtig gedrag en authentiek optreden en door de problemen van deze tijd daadkrachtig en overtuigend aan te pakken. Morrelen aan het kiessysteem biedt daartoe geen oplossing. Deze overtuiging is voor mij sterker dan trouw aan het kiesprogramma van mijn partij.

Link naar de resolutie van het Parlement

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?