Parlementaire tussenkomsten

AA
Herstructurering van de automobielindustrie - de zaak Opel (debat)

Mevrouw de Voorzitter, collega's, heren en dames, commissarissen. Blijdschap en vrees zijn emoties die mij een beetje overvallen vandaag. De blijdschap om de verklaring van de twee commissarissen, mijnheer Spidla en mevrouw Kroes, die een stukje geruststelling brengen. Anderzijds vrees: de verklaringen van de overnemers, Magna, zijn eigenlijk niet van dien aard om echt gerust te zijn. Ik wil ingaan om een aantal zaken op een aantal zaken die in het debat zijn gezegd.


Mevrouw Kroes, mijnheer Špidla, inderdaad, wees mannen en vrouwen van staal. Zorg er inderdaad voor dat alle regels op een correcte manier worden nageleefd. Inderdaad, inzake staatssteun - ik moet de heer Verhofstadt bijtreden waar hij zegt, dat onderzoek moet uitgebreid worden naar het hele mededingingsrecht, naar de hele recht inzake fusies en overnames. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ik ben het ook eens met de heer Langen. Waar de heer Langen zeer uitdrukkelijk heeft gezegd: dit moet snel gaan. Wat snel kon voor de banken, moet ook snel gaan in dit overnamedossier, in dit dossier dat zo belangrijk is voor duizenden, duizenden werknemers.


Ik wil nog even ingaan op wat mijnheer Špidla heeft gezegd. Hij zegt dat er overcapaciteit in de sector is. Dat is vanzelfsprekend zo. Hij heeft gezegd: we hebben een aantal methodes gebruikt om dat te verhelpen. Hij heeft het globaliseringsfonds genoemd. Zeven verzoeken zijn er geweest. Maar laat ons ook beseffen dat dit globaliseringsfonds niet erg goed werkt. Morgen bespreken we een dossier, een verslag van de heer Böge waaruit duidelijk blijkt dat van de 500 miljoen die ons in 2009 ter beschikking stonden, nauwelijks 8 miljoen is gebruikt. Dus die middelen zouden we moeten gebruiken om die werknemers te helpen voor opleidingen, voor reorganisaties, voor een ontwikkeling die echt de richting uitgaat van een groene nieuwe economie die koolstofarm is en minder gebaseerd op fossiele brandstoffen.

Het hele debat is lezen via: http://www.europarl.europa.eu/sed/speeches.do?sessionDate=20090914

Doorklikken naar 18u27, u vindt er het woordelijk verslag van elke spreker (in de moedertaal)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?