Parlementaire tussenkomsten

AA
Herstel van de handel in broeikasgasemissierechten? (stemverklaring)

Ik denk dat we al bij al tevreden kunnen zijn met de invoering van een mechanisme dat moet bijdragen aan het herstel van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Te veel optimisme is echter niet op zijn plaats. Nu wordt een eerste stap gezet. Structurele problemen lost dit alles echter niet op, dat zal moeten gebeuren met de ETS-herziening die de Commissie volgende week voorstelt.

Het voorgestelde stabiliteitsmechanisme, de zogenaamde marktstabiliteitsreserve, zal de ontbrekende wisselwerking tussen vraag en aanbod van emissierechten gaan reguleren door het grote overschot aan ongebruikte emissierechten langzaam in een reserve te plaatsen. Dat kan echter geen permanente oplossing zijn. De emissierechten die in de reserve komen, blijven als een donderwolk boven de markt hangen. Willen we groene technologie stimuleren en een einde maken aan onze fossiele verslaving, dan hebben we een hoge CO2-prijs nodig. Daar komen we niet door enkel een reserve in te voeren. De Europese Commissie komt volgende week met een voorstel voor de ETS-spelregels na 2020. Met deze herziening worden hopelijk de structurele problemen aangepakt, zoals het schrappen van ongebruikte uitstootrechten en een stop op het overvloedig weggeven van gratis rechten. Het echte gevecht gaat dus binnenkort beginnen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?