Parlementaire tussenkomsten

AA
Grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens - stemverklaring
Ik stemde tegen het controversiële voorstel om de grondafhandelingsdiensten op luchthavens verder te liberaliseren. Het voorstel is zinloos, want slechts van toepassing op 5 luchthavens, luchthavens waar er bovendien helemaal geen problemen zijn met deze diensten. Grondafhandelingsdiensten zijn bijvoorbeeld het laden en lossen, het schoonmaken en bijtanken van de vliegtuigen, en de sector stelt in Europa 60.000 mensen tewerk.

De werknemer zal met deze voorgestelde wetgeving niet beter af zijn, integendeel. Wanneer een groter aantal bedrijven voor grondafhandeling verplicht wordt, zal dit een hogere prijsdruk tot gevolg hebben. Aangezien de loonkosten 75 procent van de productiekosten bedragen, zal dit door de werknemers gedragen worden. We vrezen dat de voorgestelde wetgeving de arbeidsomstandigheden nog verder zal verslechteren. Wanneer het er echt op aan komt, zal het beperkt aantal sociale regels dat na een vroegere verwerping aan het voorstel werd toegevoegd, niet van toepassing zijn, aangezien de Europese Unie in dit domein geen bevoegdheid heeft. Deze slechtere werkomstandigheden ondergraven de kwaliteit van de diensten, met onaanvaardbare gevolgen voor de veiligheid en de beveiliging. Dit voorstel zal dus ook helemaal niet ten goede komen van de reiziger.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?