Parlementaire tussenkomsten

AA
Groenboek voor gezondheidswerkers in Europa (Debat)

Voorzitter, net als John Bowis en Jules Maaten, wil ik de commissaris complimenteren met haar Groenboek. Ik denk dat dat Groenboek geen dag, geen uur te vroeg komt. De commissaris zei zelf dat de toenemende vergrijzing inderdaad de druk op de gezondheidsstelsels, maar vooral ook op de werknemers zal doen toenemen. En wie inderdaad zijn of haar oor te luisteren legt bij mensen die in de sector werken, die weet dat de algemene werkvoorwaarden er zeer lastig zijn: fysiek en ook vaak psychisch.

Werken in die sector vraagt heel veel van de werknemers en wordt vaak al te karig betaald. Het hoeft dan ook niemand te verbazen dat het werkverloop er zeer hoog is. Vast staat ook dat het al te vaak gaat om zeer precaire contracten, met als gevolg dat velen de sector voortijdig verlaten. Naar mijn oordeel zal de Unie dan ook in haar beleid verschillende zaken moeten nastreven: duurzame werkgelegenheid, een goed arbeidsmilieu, veilig werk, geen braindrain , en, zoals het in het Engels zo mooi wordt gezegd: decent work .

De commissaris heeft terecht gewezen op de richtlijn waar John Bowis mee bezig is, de richtlijn over de grensoverschrijdende gezondheidszorg. Maar in mijn contacten met mensen in de sector werd me ook de band toegelicht tussen het werken als gezondheidswerker en de arbeidstijdenrichtlijn. In de arbeidstijdenrichtlijn wordt nu gewerkt per contract, maar niet per persoon, om de duur te bepalen.

Mij is ter ore gekomen dat er Poolse artsen zijn die gedurende de week de hele week werken op een gewoon contract in een Pools ziekenhuis en tijdens het weekend naar het Verenigd Koninkrijk vliegen om daar een 48-uursshift te gaan draaien. Dit is natuurlijk ongehoord. Dit is iets waar rekening mee zou moeten worden gehouden, ook in de arbeidstijdenrichtlijn. Ik hoop dan ook dat dit onderwerp ook aan bod zal komen bij de discussie over het Groenboek.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?