Parlementaire tussenkomsten

AA
Goedkeuring van CETA (stemverklaring)

De Commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid adviseert met een grote meerderheid om CETA goed te keuren. Als rapporteur probeerde ik op een eerlijke, maar kritische manier CETA te evalueren. Ik nam daarbij als uitgangspunt onze resolutie van april 2015 over TTIP. En mijn inziens voldoet CETA op vier voorwaarden niet.

Eén, er is geen expliciete vermelding voor het voorzorgsbeginsel. Twee, de regelgevende samenwerking, die weliswaar vrijwillig is, is niet beperkt tot welbepaalde sectoren waar de EU en Canada een gelijk beschermingsniveau hebben. Drie, CETA bevat bepalingen over publieke en sociale diensten die de beslissingsruimte van de lidstaten aantasten. Vier, CETA bevat bepalingen die onze ggo-wetgeving op termijn ondermijnt.

Daarenboven is er het ICS-arbitragemechanisme, dat zorgt voor een parallelle jurisdictie voor buitenlandse investeerders, waarbij de soevereiniteit van lidstaten wordt aangetast. Verder uitte ik als rapporteur bezorgdheid over de bepalingen inzake chemischemiddelenwetgeving, de negatieve lijst inzake publieke en sociale diensten, de ondermijning van de standaarden inzake pesticidenresidus, de regelgeving inzake hormoonverstoorders, de bedreiging van de riek-tot-vorkaanpak in de voedselveiligheid en de kwalijke bepalingen met invloed op ons klimaat- en energiebeleid.

Een overgrote meerderheid van collega's in de ENVI-Commissie had daar geen oren naar, ondanks de bezwaren van miljoenen burgers. Ik moet u dus als rapporteur aanbevelen CETA goed te keuren, zelf zal ik wellicht tegenstemmen.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?