Parlementaire tussenkomsten

AA
Gezondheid van dieren - stemverklaring

Het aanvankelijk sterke verslag na eerste lezing verloor wat pluimen na de onderhandelingen met de Commissie en de Raad, maar blijft verdedigbaar. Zo is het groene voorstel voor een verplichte identificatiechip voor honden vanaf 2018 niet langer opgenomen. Daar staat tegenover dat professionele kwekers en verkopers van huisdieren zich zonder uitzondering wel moeten registreren.

Andere zaken zijn bij andere wetgeving ondergebracht. Zo zijn inspecties op de identificatie van boerderijdieren ondergebracht bij de verordening officiële controles en wordt de doelstelling om antibioticagebruik te verminderen gekoppeld aan de wetgeving rond diergeneeskundige geneesmiddelen.

Ik stemde voor het voorstel, omdat het sterke verband tussen de gezondheid van dieren en de aanwezigheid van hoge normen voor dierenwelzijn nog steeds in het voorstel zit. Ook het feit dat er oog moet zijn voor antimicrobiële resistentie bij het opleggen van maatregelen voor ziektepreventie en controlemaatregelen blijft een sterke verwijzing.

De “hoofdlijst” met ziektes die onder deze wetgeving vallen, zal via een gedelegeerde handeling worden opgesteld (en niet met uitvoeringsmaatregelen, zoals de Commissie wilde) en er is een engagement om biodiversiteit en waardevol genetisch materiaal in stand te houden. Tot slot moeten maatregelen voor ziektecontrole zoveel mogelijk gericht zijn op het vermijden van pijn, ellende en lijden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?