Parlementaire tussenkomsten

AA
Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens

Het concept van een mondiale waardeketen blijft in het Europees handelsbeleid vaak onder de wettelijke radar en daar willen wij met de Groenen al langer iets aan doen. We probeerden deze resolutie te versterken door MVO niet langer op vrijwillige basis toe te passen (want dat blijkt niet te werken), het aspect ‘verplichte verantwoording’ op te nemen in handelsakkoorden, de TSIA-hoofdstukken te versterken en de voorwaarden voor Export Productie Zones (EPZ) in bevoorrechte handelsovereenkomsten beter te omschrijven, want nu omzeilen ze de arbeids- en milieuwetgeving.
We willen bijvoorbeeld ook dat de mondiale waardeketen wordt opgenomen in toekomstige investeringsakkoorden, dat genderaspecten ook gaan over toegang tot loon, andere vormen en voorwaarden van tewerkstelling, het belang om de levenscyclus van producten tot het eind mee te nemen, en dus ook het dumpen van afval.
Dit is niet het beste verslag over de impact van het Europees handelsbeleid op mondiale waardeketens, en dat ligt vooral aan de meerderheden in dit parlement die niet graag spreken over mensenrechten of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het belangrijkste voor de Groenen is dat de resolutie verplichte zorgvuldigheid eist en dat momenteel een bindend VN-Verdrag inzake Transnationale bedrijven en Mensenrechten wordt onderhandeld.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?