Parlementaire tussenkomsten

AA
Gepastheid van de door het VS-EU Privacy Shield geboden bescherming

Het Europees Parlement uit harde kritiek op het Privacy Shield. De Commissie meent dat met dit akkoord de persoonsgegevens die Europeanen aan commerciële partijen toevertrouwen voldoende door de Verenigde Staten beschermd worden. Bedrijven zijn niet verplicht mee te doen aan Privacy Shield, en massasurveillance en geautomatiseerde analyse van commerciële data door politie- en inlichtingendiensten zijn nog steeds toegestaan.
Het Privacy Shield is de opvolger van het Safe Harbour-akkoord, dat door de rechter ongeldig is verklaard omdat er onvoldoende bescherming van persoonsgegevens werd afgedwongen. Te verwachten valt dat ook dit akkoord door de rechter wordt verworpen. Een verdrag dat ieder moment door het Hof ongeldig kan worden verklaard, is niet goed voor business.
Wanneer er bij de Europese autoriteiten voor persoonsgegevens de verdenking van het toepassen van een sleepnet bestaat, zijn zij verplicht het versturen van gegevens naar de VS te blokkeren. Dat betekent dat veel apparaten, zoals telefoons, niet meer naar behoren zouden werken. Het sturen van persoonlijke data voor commerciële doeleinden naar de VS mag niet ten koste van alles gaan. Onze grondrechten verdienen bescherming. Het Privacy Shield beschermt gegevens die wij aan bedrijven toevertrouwen niet tegen datagraaierij van Amerikaanse politie- en veiligheidsdiensten.

Lees het hele verslag

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?