Parlementaire tussenkomsten

AA
Gemeenschappelijk Europees kooprecht - stemverklaring

Het gemeenschappelijke Europees kooprecht zoals dat vandaag wordt voorgelegd aan het Europees Parlement, is geen goed idee. Het nieuwe wetsvoorstel gaat over een optioneel wettelijk kader voor online- contracten tussen consumenten en producenten.

Consumentenverenigingen noch bedrijven zien er echter een meerwaarde in. De wet zal daarentegen leiden tot verwarring, rechtsonzekerheid, complexiteit en zelfs hogere transactiekosten.

In plaats van de Europese burgers een hogere consumentenbescherming te garanderen kan het strenge nationale wetgeving juist ondermijnen. De Europese bepalingen in Rome I - die garanderen dat consumenten de hoogst mogelijke bescherming genieten die in hun nationale wetgeving is opgenomen - komen hiermee op de helling te staan. De facto zal het Europees kooprecht in het nadeel van de consument uitvallen en dus stem ik tegen.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?