Parlementaire tussenkomsten

AA
Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie - stemverklaring

Sinds 2005 is volgens het Europees Instituut voor Gendergelijkheid de kloof tussen mannen en vrouwen nog nauwelijks kleiner geworden binnen de EU. De loonkloof schommelt nog steeds rond de 16,5% volgens Eurostat en is in sommige lidstaten zelf gestegen de afgelopen 5 jaar. Nog erger is het gesteld met de pensioenkloof die in de EU gemiddeld 40% bedraagt en die in de helft van de lidstaten de laatste jaren nog gegroeid is. Ook hebben vrouwen minder toegang tot de arbeidsmarkt. De belangrijkste reden voor al deze verschillen zijn, aldus EIGE, dat vrouwen gemiddeld minder topposities bekleden dan hun mannelijke tegenhangers.
Het rapport van collega Urtasun vormt een drieluik van gender gerelateerde kwesties en vormt een antwoord van het Europees Parlement op de communicatie van de Commissie. Deze laatste gaat uit van een specifieke land-per-land monitoring omtrent gendergelijkheid. De resultaten ervan worden meegedeeld in jaarlijkse landenrapporten. Deze methode volg ik volledig. Het rapport bevat daarenboven een aantal zeer progressieve elementen waardoor ik dit ten volle steun. Er moet immers een tandje bijgestoken worden om de kloof tussen mannen en vrouwen in de EU toe te rijden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?