Parlementaire tussenkomsten

AA
Geïntegreerd internecontrolekader - Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding - debat

Ik wil beide rapporteurs bedanken, mevrouw Cešková en meneer Vaughan, maar ik wil uitdrukkelijk op het verslag van de heer Vaughan ingaan. Hij heeft een puike prestatie geleverd en zijn verslag is bovendien met algemene stemmen goedgekeurd. Dat is toch wel merkwaardig.

Daarom richt ik mij in het bijzonder tot de S&D-Fractie. Ik begrijp niet dat jullie toch elf amendementen indienen op het met algemene stemmen goedgekeurde verslag van de heer Vaughan. Het zijn amendementen die stuk voor stuk eigenlijk, als je de tekst goed leest, het bereikte resultaat verzwakken. Ik heb het over de amendementen waar het gaat over OLAF, het Comité van toezicht, over de kritiek van het Comité van toezicht, over het feit dat de directeur van OLAF rechtstreeks aan onderzoeken deelneemt, over de praktijken van OLAF, waarbij er telefoongesprekken worden voorbereid met derde personen om dan met beschuldigden te gaan praten - een praktijk waarvan het Comité van toezicht overigens zegt dat ze een schending is van artikelen zeven en acht van het Handvest van de grondrechten. Zo zijn er een hele reeks amendementen.

Beste vrienden van de socialistische fractie, waarom doen jullie dit? Dit verslag, dit puike verslag van de heer Vaughan, is met algemene stemmen goedgekeurd in de Commissie begrotingscontrole. Laat ons het bereikte resultaat vasthouden en zeker niet verzwakken. Dit is een ultieme vraag aan jullie voor de stemming van morgen.

Meer informatie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?