Parlementaire tussenkomsten

AA
Europese conventie ter preventie van terrorisme - stemverklaring

In het kader van de strijd tegen internationaal terrorisme zijn de Groenen ervoor om toe te treden tot het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme nr. 196 & 217 en het aanvullende protocol. Het verdrag zal de internationale samenwerking in het gevecht tegen terrorisme ten goede komen. Het doel van Verdrag nr. 196 is de inspanningen te verhogen om terrorisme te voorkomen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het criminaliseert onder meer de opzettelijke recrutering voor terrorisme, provocaties tot terrorisme en het opleiden om terroristische daden te plegen. Verdrag nr. 217 bestrijkt voornamelijk de preventie en het bedwingen van de stroom van buitenlandse terroristische strijders naar conflictzones. Daarnaast voorziet het in een gemeenschappelijk begrip rond terroristische misdrijven. Hiermee worden informatie-uitwisseling en grensoverschrijdend onderzoek naar de voorbereiding van terroristische misdrijven gefaciliteerd.

Een aanvullend protocol criminaliseert onder meer het reizen voor terroristische doeleinden, het verzamelen van fondsen voor zulke reizen en het organiseren ervan. Vorig jaar hebben we tegen de terrorismerichtlijn gestemd die vergelijkbare punten bevatte. Nu de zwakheden rond die controversiële punten zijn opgelost, met name een duidelijke definitie van terrorisme, betere bescherming van vrijheid van meningsuiting en de principes van proportionaliteit, stemmen we voor.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?