Parlementaire tussenkomsten

AA
Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) - stemverklaring

Ik heb grote twijfel over de slagkracht en de veranderingsgerichtheid van EFSI. Men zegt dat dit fonds een koerswijziging vormt, weg van het besparingsbeleid in de richting van een serieus investeringsbeleid.

Het is me erg onduidelijk hoe EFSI en het Juncker-plan zorgen voor een beter rendement gericht op sociale, economische en ecologische transitie. We leveren geen nieuwe overheidsmiddelen aan en nemen zelfs 5 miljard weg uit Horizon2020 en CEF. Welk signaal geven we daarmee af aan onze O&O-wereld? Welke garantie bestaat er dat die weggenomen middelen via het EFSI beter gebruikt zullen worden dan in de reguliere begroting? Bovendien bespaart het compromis telkens 4,1 % op de O&O-middelen inzake klimaatactie en energie.

Ik heb ook grote vragen bij het zogenaamde multiplicatoreffect x15. Dit is voodo-politiek. Welke zekerheid bestaat er dat de mechanismen in dit plan ook zullen werken in politiek onzekere landen? Zullen investeerders bereid zijn hierin te stappen? EFSI kiest voor publiek-private samenwerking; deze is steevast duurder voor de belastingbetaler dan directe publieke investeringen. Dit concept zorgt voor de socialisatie van mogelijke verliezen en de privatisering van de winsten. Of zullen alsnog de rijkste regio's het meest profiteren van dit initiatief? Ik ben niet overtuigd en stem dus tegen.

Link naar het rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?