Parlementaire tussenkomsten

AA
Europees Burgerinitiatief ⎮stemverklaring

Dit rapport versterkt het Europees Burgerinitiatief (ECI) als instrument voor burgerlijke politieke participatie. Sinds het Verdrag van Lissabon is er een legaal kader voor het Europees Burgerinitiatief, maar verschillende reacties van burgerbewegingen wijzen op een gebrekkige werking ervan. Het doel van dit rapport is dan ook om het mechanisme van het ECI te verbeteren zodat het gebruiksvriendelijker wordt en zodat bepaalde obstakels weggehaald worden voor organisatoren en initiatiefnemers.

We zouden als groenen graag een sterkere follow-up zien van de Europese Commissie en het Europees Parlement tegenover succesvolle burgerinitiatieven. Daarom dienen we drie amendementen in die hiervoor moeten zorgen. Ten eerste is er tot nu toe geen duidelijke verplichting voor de Commissie om te antwoorden met een wettelijk voorstel op een succesvol burgerinitiatief. Het eerste amendement stelt de deadline van 12 maanden voorop waarbinnen de Commissie moet reageren. Ten tweede moet het parlement op de proppen komen met een wetgevingsinitiatiefverslag indien de Commissie faalt in bovenstaand voorstel. Ten derde moeten burgerinitiatieven die primaire wetgeving van de Europese Unie aankaarten ook toegestaan worden, wat tot nu toe moeilijk ligt. Deze amendementen werden jammer genoeg alle verworpen, vandaar onze onthouding bij de eindstemming.

Link naar het rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?