Parlementaire tussenkomsten

AA
EU-strategie inzake Syrië

Het EP stelt vandaag met spijt vast dat Syrië door de verwoestende burgeroorlog tientallen jaren achterop is geraakt in termen van sociale en economische ontwikkeling, dat miljoenen mensen hierdoor noodgedwongen zijn terechtgekomen in werkloosheid en armoede en dat het conflict heeft geleid tot een aanzienlijke vernieling van gezondheids- en onderwijsvoorzieningen en tot een grootschalige ontheemding van Syriërs en een braindrain. Juist daarom is het zo belangrijk de niet-humanitaire hulp die gericht is op het vergroten van de veerkracht van mensen in Syrië op te voeren en de economie te herstarten. De lidstaten moeten daarnaast harder werken aan een betere lastenverdeling door de mensen die de oorlogsgebieden in Syrië ontvluchten toe te staan bescherming te zoeken in andere dan de directe buurlanden van Syrië, onder meer middels hervestiging en humanitaire toelatingsregelingen. Zodra het conflict voorbij is, zal het echter ook nodig zijn geschoolde Syrische vluchtelingen te stimuleren terug te keren zodat zij kunnen bijdragen aan de wederopbouw.
Het is eveneens cruciaal om een volledig ongehinderde humanitaire toegang in heel Syrië af te dwingen en daarbij te zorgen voor elementaire publieke voorzieningen (elektriciteit, water, gezondheidszorg). Ook de beëindiging van alle stadsbelegeringen en de vrijlating van gevangenen en gijzelaars blijven essentieel.

Lees het hele verslag

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?