Parlementaire tussenkomsten

AA
EU-mechanisme voor democratie, rechtstaat en grondrechten - stemverklaring

De EU moet alle inbreuken op de democratie, de rechtstaat en fundamentele rechten behandelen, ook deze die in de lidstaten gebeuren zonder strikte link met het secundaire recht van de EU. Recente gebeurtenissen in Hongarije, Polen en sommige andere lidstaten tonen echter dat er gaten zitten in de Europese wetgeving. Er is momenteel geen enkel instrument dat voldoet aan de legitieme eis van het Parlement om de bestaande procedures permanent te kunnen toepassen op alle lidstaten.

Daarom wordt in dit verslag een systeem van permanente monitoring van de situatie in de lidstaten voorgesteld, met een prominente rol voor onafhankelijke deskundigen. Dit deskundigenpanel zal worden opgericht onder controle van de Commissie en zal elk jaar een verslag voorstellen met de analyse van de situatie in alle lidstaten. Dit verslag moet dan worden goedgekeurd door de Commissie, waarna het debat wordt geopend in de Raad en het Parlement. De Commissie besluit dan of het nodig is de inbreukprocedure te starten.

Het in dit verslag voorgestelde systeem is een geschikt uitgangspunt voor goede onderhandelingen met de Commissie en de Raad van ministers. Het is een eerste stap in de juiste richting en daarom heeft het verslag mijn steun.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?