Parlementaire tussenkomsten

AA
EU-donorcoördinatie met betrekking tot ontwikkelingshulp - stemverklaring

Dit initiatiefverslag doet aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de donorcoördinatie met betrekking tot ontwikkelingshulp in de EU. Het doel van het verslag is de internationale afspraken op het vlak van doeltreffendheid van ontwikkelingshulp beter om te zetten en de bepalingen van het Verdrag van Lissabon op dit gebied toe te passen. De instrumenten voor samenwerking, zoals gezamenlijke programmering en werkverdeling, hebben slechts beperkt resultaten opgeleverd. Er is nog steeds (te) vaak fragmentatie, duplicatie en competitie tussen donoren. Tot nu toe waren de Europese initiatieven om de donorcoördinatie te verbeteren voornamelijk gebaseerd op vrijwilligheid.

De EU moet gebruik maken van het Verdrag van Lissabon om haar rol voor een betere coördinatie van ontwikkelingshulp te spelen. De EU moet veel meer zijn dan de negenentwintigste donor. Zij moet het voortouw nemen om via coördinatie de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp te verbeteren. Zeker nu de middelen voor ontwikkelingshulp in vele landen worden teruggeschroefd — jammergenoeg ook in België —, is het extra belangrijk dat ontwikkelingsgeld doeltreffend besteed wordt om armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden. De beginselen waarop dit verslag zich baseert, zijn de beginselen die internationaal zijn afgesproken werden in Parijs, Accra en Busan rond de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp. Ik stem dan ook vóór dit verslag.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?