Parlementaire tussenkomsten

AA
Emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) (debat)

Bart Staes (Verts/ALE), "blauwe kaart"-vraag. – Mijnheer Belet, wat zal de houding van uw fractie zijn wanneer we over twee weken moeten stemmen over dit bezwaar? Zal uw fractie kiezen voor het algemeen belang? Zal uw fractie kiezen voor de volksgezondheid? Zal uw fractie kiezen voor een echte aanpak van het probleem en de Commissie vragen om met een echt voorstel te komen? Als u dat niet kiest, dan kiest u voor een vermeerdering van de bestaande norm van 2007 van 80 naar 168 mg per kilometer en naar 120 mg vanaf 2021. Wat zal uw fractie doen?

Ivo Belet (PPE), "blauwe kaart"-antwoord. – Bedankt, collega Staes voor deze vraag. Wat onze fractie zal doen, is uiteraard kiezen voor de volksgezondheid. U hebt de commissaris gehoord: vandaag stoot de gemiddelde dieselauto, een nieuwe Euro 6-dieselauto, vier keer meer uit dan de wettelijke norm die wij jaren geleden al hebben goedgekeurd. Waar wij op mikken is dat wij over anderhalf jaar en nadien tweeënhalf jaar later naar een forse reductie gaan, eerst een halvering van de situatie zoals die vandaag is en dan twee jaar later nog naar een verdere reductie van de stikstofoxide. We moeten kijken wat de uitstoot is van stikstofoxide vandaag in werkelijke rijomstandigheden en dan wat het besluit is zoals het voorligt. Dat houdt in dat er op korte termijn minstens een halvering moet komen en dat we dan verder afbouwen de jaren nadien. Dat is het pad dat wij gaan kiezen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?