Parlementaire tussenkomsten

AA
Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven

Dit initiatiefverslag stuurt een sterk signaal om een eind te maken aan de beperkte levensduur van producten. Teveel producten worden bewust zo gemaakt dat ze niet al te lang meegaan en niet gerepareerd kunnen worden, opdat mensen maar een nieuw exemplaar zouden kopen. Deze wegwerpmentaliteit is niet langer houdbaar. Ze is niet alleen nefast voor het milieu, maar ook sociaal en economisch kunnen we de gevolgen niet langer negeren. Vandaag verbruikt de gemiddelde Europeaan 43 kg grondstoffen per dag (50 % meer dan 30 jaar geleden!) en produceren we 14 kg elektrisch en elektronisch afval per jaar per persoon.
Het rapport zoomt vooral in op de gebruiksvriendelijkheid van producten en doet voorstellen om tot een ander consumptiemodel te komen. Zo willen we criteria invoeren opdat producten bij het ontwerp een minimale levensduur krijgen. Ze stellen ook voor geprogrammeerde (en dus opzettelijke) veroudering van producten te ontmoedigen.
Iedereen weet dat toestellen soms onherroepelijk in de prullenmand verdwijnen, omdat het product zo is ontworpen dat reparatie onmogelijk is. Door de industrietakken te ondersteunen die inspanningen leveren om producten te verduurzamen, maar ook door de consument beter te informeren, kunnen we dit verhelpen. Deze beleidsaanbevelingen verdienen onze volle steun.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?