Parlementaire tussenkomsten

AA
Een Europese microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting (Stemverklaring)
Het verlenen van microkredieten is een interessant instrument om in tijden van crisis mensen die hun job dreigen te verliezen, werklozen of ondernemingen in de sociale economie financieel te ondersteunen. Ik stemde tegen omdat het onzeker is dat dit instrument met vers geld wordt gefinancierd. Wellicht gebruikt men de middelen uit het bestaande Progress-programma dat in 2007 startte met acties rond armoedebestrijding, antidiscriminatie, sociale inclusie, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en tewerkstelling. Geld weghalen uit programma's die armoede bestrijden om armoede te bestrijden is geen goede strategie.

Vooral de Raad van Ministers wil niets weten van een apart budget. Het ontbreekt de lidstaten duidelijk aan politieke moed. Om begin 2010 van start te gaan wordt € 25 miljoen vrijgemaakt uit de EU-begroting voor 2010. Over de financiering voor de daaropvolgende drie jaar (2011-2013) is er momenteel geen akkoord tussen het Parlement en de Raad. We hebben in Europa nood aan een duurzame strategie en niet aan een eenmalige prik, zoals dit initiatief. In het microfinancieringsinstrument zit geen coherentie en geen langetermijnvisie. Bovendien kunnen microkredieten al toegekend worden in het kader van het Europees Sociaal Fonds. Ook het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering bevat die mogelijkheid. Een dikke neen dus.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?