Parlementaire tussenkomsten

AA
Derde actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid (2014-2020) - stemverklaring

Vandaag werd het voorstel voor het derde gezondheidsactieplan (2014-2020) in het Europees Parlement goedgekeurd. Met een budget van 449,4 miljoen euro zal de Europese Unie met gedifferentieerde projecten lidstaten ondersteunen om hun gezondheidszorg te innoveren, meer in te zetten op duurzame gezondheidszorg en EU-burgers te beschermen tegen grensoverschrijdende ziektes.

Ik ben er trots op dat we er met de andere Groene partijen in geslaagd zijn om naast elementen verbonden aan een bepaalde levensstijl, ook omgevingsfactoren als risicofactoren op te nemen. Verontreinigde stoffen zijn immers verantwoordelijk voor talloze hedendaagse chronische en niet-overdraagbare ziektes.

Verder werd ons voorstel om een verwijzing naar zeldzame ziektes toe te voegen, overgenomen. Onder andere daarom heb ik vandaag vóór dit voorstel gestemd. Het lijkt me bovendien een duidelijk signaal vanuit het Europees Parlement naar de lidstaten toe dat besparingen niet ten koste van de gezondheidszorg mogen gaan.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?