Parlementaire tussenkomsten

AA
Debat - Producten van gekloonde dieren in de voedselketen
Voorzitter, collega's, mijnheer de commissaris, het verbaasde mij dat u in uw verklaring - hoewel u een heel uitvoerige uitleg hebt gegeven en een heel interessante uitleg - eigenlijk niets hebt gezegd over het voorval van deze zomer, dat toch een beetje de aanleiding is van het debat. Het voorval dat zich heeft voorgedaan in Schotland: een aantal stieren en koeien die geboren zijn uit embryo's ingevoerd vanuit de Verenigde Staten, de berichten dat het vlees van minstens één stier zeker in de voedselketen is terechtgekomen en dat een deel van dat vlees in mijn kieskring in België zou zijn terechtgekomen. U hebt daar niks over gezegd en ik zou eigenlijk wel uw commentaar daarover willen horen, want dit is toch een belangrijk voorval. U hebt zelf gezegd dat een deel van de problematiek is dat consumenten het recht hebben om te weten waar hun voedsel vandaan komt. Welnu, een deel van mijn kiezers heeft dat niet geweten. Zij hebben vlees gegeten van die stieren die in Schotland uit ingevoerde embryo's zijn geboren. Dus ik zou graag daar enig commentaar over horen in uw repliek.

U weet dat dit hele debat ook verband houdt met de bemiddeling die wij eergisteren gestart zijn over de verordening over novel foods , met Kartika Liotard als rapporteur. U weet dat wij daarover in een groot conflict zitten met de Raad. Ik durf te verwachten dat u ook goed beseft dat in die hele bemiddelingsprocedure - die ongeveer in november, misschien begin december, maar elk geval rond deze periode van het jaar, ten einde moet lopen - de positie die de Commissie zal innemen doorslaggevend zal zijn voor een al dan niet goed resultaat. U hebt in een vorig debat in juli aangekondigd dat u met een rapport zou komen en ik citeer u in het Engels: by November 2010 ; nu zegt u zelf, ergens in november, dus helemaal op het einde van die bemiddelingsprocedure. Ik durf te hopen, commissaris, dat u en uw diensten toch iets voortvarender zullen zijn met het innemen van een standpunt inzake deze problematiek, omdat wij als onderhandelaars dat nodig zullen hebben om tot een akkoord te komen met de Raad.

U hebt ook niets of weinig gezegd over het standpunt van het Parlement, dat voorstander is van een moratorium. Er zijn commissarissen, collega's van u, die op dit ogenblik aan het lobbyen zijn bij collega's van ons om te zeggen: ga niet voor dat moratorium, want dat zal een enorme handelsoorlog teweegbrengen, misschien nog erger dan de bananenoorlog die we op handelsgebied gehad hebben met andere landen. Kunt u daar commentaar op geven?

Tenslotte aan de collega's die zeggen dat er helemaal geen volksgezondheidsprobleem is: ik wil dat allemaal best geloven, maar ik houd het toch nog eventjes bij het advies van de EFSA, die zegt dat er geen aanleidingen zijn om daarover te twijfelen, maar dat de wetenschappelijke basis nog altijd heel mager is, heel zwak. Een advies, ik geef het toe, van 2008. Er zullen nieuwe adviezen komen, maar ik durf nog te wachten op de nieuwe adviezen vooraleer ik een duidelijke uitspraak daarover zou durven doen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?