Parlementaire tussenkomsten

AA
Debat over griepepidemie

Tussenkomst tijdens het debat over de griepepidemie:

"Voorzitter, collega's, commissaris, ik dank u, net als de collega's, voor de uitgebreide informatie die u ons hebt gegeven. Maar ik wil me toch aansluiten bij de heren Trakatellis en Maaten. We hebben inderdaad in juni 2006 hier in het Parlement een uitvoerig debat gehad. We hebben een resolutie aangenomen. We hebben daar destijds hard aan gewerkt in de Commissie volksgezondheid van het Parlement. Ik heb die resolutie eens opnieuw ter hand genomen. Ik moet zeggen dat ik, net als de heer Trakatellis, vrees dat er ongelooflijk veel gaten, veel leemtes zitten in de huidige aanpak.

Er is toen een zeer sterke aanbeveling gedaan om te zorgen voor informatie-uitwisseling, voor goede samenwerking tussen de lidstaten onder een coördinerende rol van de Commissie, in goede samenwerking met het Europees Centrum voor ziektebestrijding. Wie nu goed rondkijkt, en de heer Maaten heeft dat zeer nadrukkelijk naar voren gebracht, ziet dat er toch ongelooflijk veel gaten vallen. Dat het allemaal ongelooflijk traag gaat.

De voorraden virusremmers; u hebt ons enkele dagen geleden zelf gezegd dat er 16% in voorraad is, terwijl wij gezegd hebben dat er 30% in voorraad moet zijn. We zitten dus absoluut onder de maat, en dan hebben we het nog niet over de uitwisseling van informatie over de aard van het virus. Die informatie-uitwisseling is van essentieel belang, want pas als de aard van het virus bekend is, kunnen vaccins worden ontwikkeld.

Wetenschappers die ik de afgelopen dagen heb gecontacteerd, zeggen dat ze geen informatie hebben, dat ze er niet aan kunnen komen. Informatie over de aard van het virus wordt beschermd, wordt geheimgehouden. Met alle onderzoeksinstituten kunnen we niet doen wat we moeten doen. Dáár moeten we optreden. Dit kan niet aanvaard worden. De dreiging is écht te groot."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?