Parlementaire tussenkomsten

AA
De uitbanning van kindhuwelijken - stemverklaring

De EU is actief in landen waar kindhuwelijken voorkomen en kan via haar buitenlands beleid fondsen en programma's inzetten die kindhuwelijken, gedwongen huwelijken of huwelijken op jonge leeftijd uit de wereld helpen. Eén op de drie meisjes in ontwikkelingslanden huwt voor haar achttiende verjaardag en één op de negen zelfs voor haar vijftiende. Deze kinderen verdienen meer bescherming en toegang tot gezondheidszorg.
De resolutie benadrukt dat kindhuwelijken een vorm van geweld zijn tegen vrouwen en meisjes en dat het Verdrag van Istanbul er zelfs toe oproept om dit in het strafrecht op te nemen. Zowel de EU als de lidstaten kunnen tot een gemeenschappelijke aanpak komen, meer inzetten op preventie via onderwijs en betere gezondheidszorg, extra aandacht schenken aan kinderen uit armere gemeenschappen en vluchtelingenkinderen. Vandaag is weinig cijfermateriaal beschikbaar, dus inzetten op het verzamelen en monitoren van dit soort gegevens is belangrijk.
Ook het dichten van de financiële put na de Global Gag Rule van de VS, die financiering verbiedt van organisaties zoals het Bevolkingsfonds van de VN, die anticonceptie verstrekken en voorlichting geven aan vrouwelijke slachtoffers van kindhuwelijken om de kans op hiv-besmetting en complicaties bij zwangerschappen op jonge leeftijd te verminderen, kan bijdragen tot het uitbannen van kindhuwelijken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?