Parlementaire tussenkomsten

AA
De toekomst van kleine landbouwbedrijven - stemverklaring

Ik sta helemaal achter dit initiatiefrapport over de toekomst van kleine landbouwbedrijven omdat het bekommernissen opsomt die er toe doen. Tweederde van de kleine landbouwbedrijven in Europa bewerkt een oppervlakte niet groter dan 5 ha, miljoenen gezinnen zijn ervan afhankelijk. Tegelijk kennen ze een lagere efficiëntie, hogere tewerkstelling en een grotere verscheidenheid in productie. Ze bestrijken bovendien lokale en regionale markten waar de grote bedrijven op de wereldmarkt niet geraken en hebben daarom een belangrijke concurrentiepositie, ze stimuleren lokale tewerkstelling, ze maken makkelijker deel uit van de korte keten met rechtstreekse verkoop aan de consument. Ze scheppen gunstige voorwaarden voor milieu- en diervriendelijke landbouwtechnieken.

Bij de herziening van het GLB, dat veelal steun verleent op basis van areaal en historische productie, is helaas geen rekening gehouden met de unieke positie en functie van deze bedrijfjes. Het rapport kaart pertinente kwesties aan en roept op tot actie na 2020. Alleen too little, too late. Europa verliest jaarlijks duizenden kleine boeren en met hen vele landelijke gemeenschappen, gebieden, lokale en sociale economieën en biodiversiteit. Hoeveel dorpen zullen leeggelopen zijn na 2020, hoeveel weilanden overwoekerd, goede grond ingenomen voor intensieve landbouw? Europa trok de verkeerde kaart bij de herziening van het GLB!

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?