Parlementaire tussenkomsten

AA
De toekomst van ACS-EU betrekkingen voor de periode na 2020 - stemverklaring

In 2020 zal de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou tussen de EU en de Afrikaanse, Caribische en Stille Zuidzeelanden (ACS-landen) aflopen. Dit is wereldwijd het grootste partnerschap tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden en de relaties bestaan reeds sinds de jaren zestig.

In het verslag dat ter stemming ligt, wordt de visie van het Europees Parlement op de toekomst van deze overeenkomst na 2020 uitgelijnd. Men koos voor een voortzetting van de Overeenkomst van Cotonou met een nieuwe structuur die universele thema’s zoals mensenrechten en gendergelijkheid, ontwikkeling en democratie behoudt in een gemeenschappelijk kader, terwijl het werk verricht zal moeten worden in regionale overeenkomsten. 

Hoewel de Groenen de Overeenkomst van Cotonou waarderen omwille van het ontwikkelingsbeleid en bindende normen inzake democratie, mensenrechten en de rechtstaat, zijn er volgens ons ernstige tekortkomingen: onder andere het (niet-)functioneren van de ACS-groep bij besluitvorming, het systematische gebrek aan respect van vele ACS-staten voor algemene waarden en de onregelmatige financiering. Vanwege deze tekortkomingen hadden we met de Groenen graag een meer open benadering gezien die de optie bevat om de ACS-EU-relaties te vervangen door directe relaties tussen de EU en de drie ACS-regio’s afzonderlijk. Daarom stemde ik tegen het verslag.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?