Parlementaire tussenkomsten

AA
De situatie van de grondrechten in de EU in 2015 - stemverklaring

Jaarlijks spreekt het EP zich uit over de naleving van de fundamentele rechten in de EU. Dit jaar werd dat samengevat in het rapport Nagy, waar ik voor heb gestemd. Het rapport stelt dat er nog veel mogelijkheden zijn om het Europese beleid inzake fundamentele rechten te verbeteren. De rapporteur probeerde zijn rapport aanvankelijk zo beperkt mogelijk te houden, om ‘moeilijke’ discussies rond migratie, veiligheid, vrouwenrechten en LGTB rechten én een Europese aanpak van die landen die rechten op dit terrein schenden te vermijden. Hij wilde zich beperken tot minder controversiële zaken als kinderrechten of het tegengaan van discriminatie op basis van leeftijd en handicap. De EVP stemde recentelijk ook tegen meer progressieve rapporten op het vlak van fundamentele rechten. De groenen hebben 68 amendementen ingediend met scherpere bewoordingen over tal van thema’s, zoals migratie en asiel, sociale rechten, daklozen, discriminatie, de strijd tegen terrorisme, het gevangeniswezen, de Roma en andere minderheden. Ongeveer driekwart van die amendementen werd goedgekeurd. Hoewel we dus samen met andere politieke groepen het oorspronkelijk rapport verbetereden, is de goedgekeurde tekst iets minder progressief dan in voorgaande jaren omdat de EVP en de conservatieve ECR geen aanbevelingen over vrouwenrechten, sociaal-economische rechten en LGTB-rechten wilden steunen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?