Parlementaire tussenkomsten

AA
De situatie in Hongarije

De afgelopen jaren houdt de Hongaarse overheid een heksenjacht op alles wat een gezond werkende democratie en rechtstaat kenmerkt. De persvrijheid, ngo's, universiteiten en de rechten van minderheden en vluchtelingen worden keer op keer slachtoffer van de grillen van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Deze resolutie geeft de commissie Burgerlijke Vrijheden het mandaat te onderzoeken hoe deze zaken verder aangepakt kunnen worden. Er lopen inbreukprocedures op verschillende vlakken, maar een artikel 7-procedure heeft verdergaande gevolgen. Het zou Hongarije tijdelijk op non-actief kunnen zetten door hun stemrecht in de Europese Raad te ontnemen. Het is jammer dat een groot deel van de Christendemocraten hun partijgenoot Orbán de hand boven het hoofd blijft houden. Voor de overige partijen is het geen optie om toe te zien hoe Hongarije steeds verder verwijderd geraakt van een democratie en rechtsstaat. Buitenlandse ngo's wordt het functioneren in Hongarije lastig gemaakt, kranten worden gedwongen te sluiten, minderheden worden in een kwaad daglicht gezet, asielzoekers opgesloten in containers aan de grens. Allemaal voorbeelden van maatregelen door de regering van Orbán. Dat alles terwijl Hongarije per hoofd van de bevolking het meeste Europese subsidies ontvangt en dat er veel serieuze aanwijzingen zijn dat die gelden corruptie en nepotisme versterken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?